SSAE16  SAS70  ISAE3402
ISAE 3402 type I completed
Toch sprongen ze er direct uit: betrokken en niet uit de hoogte. Daarbij kregen we het gevoel dat de kwaliteit op hetzelfde niveau ligt. Lees verder..


Accountmanager ControlPay, Henk Jan Kinds

SAS70 pre-audit


U wilt uw organisatie klaarstomen voor een derdenverklaring bijvoorbeeld een SAS70 verklaring, maar u heeft behoefte aan een assessment van de mate waarin de actuele beheersingsomgeving toereikend is. Een pre-audit is dan het juiste middel om te weten waar u staat met uw organisatie.

Hut & Co. EDP Audit kan zo’n pre-audit simpel en effectief uitvoeren. Op korte termijn weet u waar u staat en kunt u verder bouwen aan uw organisatie met als doel de derdenverklaring.

De pre-audit wordt in een beperkt aantal stappen uitgevoerd:

1. Tijdens een intake gesprek wordt de dienstverlening doorgenomen en de scope van de pre-audit vastgesteld.

2. Op basis van deze scope wordt een pre-audit uitgevoerd: zijn alle beheersingsmaatregelen toereikend voor de beheersingsdoelstellingen (in dit kader vaak "control objectives"genoemd); zijn er tekortkomingen.

3. De auditresultaten worden in een handzaam rapport vastgelegd en zijn weer het startpunt voor de verdere verbetering van de organisatie. Bovendien weet u in hoeverre uw organisatie klaar is voor het bereiken van een SAS70 type I of type II verklaring.

 
Share |