SSAE16  SAS70  ISAE3402
Het klikte meteen goed. Hut&Co EDP Audit is een echte no nonsens auditor. Ze verliezen zich niet in punten die niet van belang zijn en houden de grote lijnen goed in de gaten. Lees verder..

Arie Koops, informatiemanager bij de Callas Group

SAS70 certificering


U wilt voor bepaalde relevante bedrijfsprocessen in uw organisatie een SAS 70 audit laten uitvoeren.

Bij Hut & Co. EDP Audit hanteren wij de volgende projectmatige aanpak met een effectieve ondersteuning van hedendaagse IT tools:

1. Tijdens een intake gesprek wordt de scope van de audit vastgesteld, waaronder de beheersingsdoelstellingen en de beheersingsmaatregelen. Vaak is dit in samenspraak MET de gebruikersorganisatie (die diensten van u uitvoert) dan wel haar (externe) accountant. Bij deze scoping wordt veelal gebruik gemaakt van gerenommeerde normenkaders zoals Cobi® en ISO27001.

2. De uitgewerkte scope die in stap 1 is bepaald, specifceert de control objectives en de gerelateerde maatregelen van interne beheersing waarop de derdenverklaring betrekking zal hebben. Verder staan de beheersingsdoelstellingen en de hieraan gerelateerde interne beheersingsmaatregelen omschreven. Afhankelijk van het type opdracht resulteert de audit in een type I of type II verklaring (type I: toetsing op aanwezigheid; type II ook toetsing op effectieve werking).

3. Na de opdracht richt Hut & Co. EDP Audit meteen een online projectomgeving in, toegankelijk voor de opdrachtgever en andere betrokkenen. Alle projectdocumenten, resultaten, rapporten komen hierin te staan. Betrokkenen worden geattendeerd als nieuwe documenten klaar of gewijzigd zijn.

4. De audit wordt in verschillende fases uitgevoerd. Allereerst worden de relevante beheersingssystemen onderzocht en beschreven. Het geheel van de beheersingsomgeving dient zodanig te zijn ingericht dat wordt voldaan aan de gestelde beheersingsdoelstellingen. Voor een type II verklaring moeten audittests uitsluitsel geven over de effectieve werking van de beheersingsmaatregelen.

5. In de laatste fase van de audit wordt het eindrapport opgesteld: de SAS70 rapportage. 

 

 
Share |