SSAE16  SAS70  ISAE3402
ISAE 3402 type I completed
Toch sprongen ze er direct uit: betrokken en niet uit de hoogte. Daarbij kregen we het gevoel dat de kwaliteit op hetzelfde niveau ligt. Lees verder..


Accountmanager ControlPay, Henk Jan Kinds

Voordelen gebruikersorganisatie


Met het audit rapport van de serviceorganisatie, de organisatie die de dienst levert, krijgt de gebruikersorganisatie een goed inzicht in de aanwezigheid van de beheersmaatregelen van deze serviceorganisatie (rapport type I) en hoe effectief deze zijn (rapport type II).

Zo’n SAS70 – verklaring stelt bovendien IN VOORKOMENDE GEVALLEN de gebruikersorganisatie ook in staat om AANTOONBAAR te werken volgens geldende wetgeving en interne richtlijnen (compliance).

Share |