SSAE16  SAS70  ISAE3402
Het klikte meteen goed. Hut&Co EDP Audit is een echte no nonsens auditor. Ze verliezen zich niet in punten die niet van belang zijn en houden de grote lijnen goed in de gaten. Lees verder..

Arie Koops, informatiemanager bij de Callas Group

Rapporten type I en II

De SAS 70 – verklaring is gebaseerd op een audit bij de service organisatie. SAS70 kent twee verschillende typen rapportages:

Rapport type I
In een type I rapport wordt de opzet en het bestaan van de beheersmaatregelen beschreven en geeft de auditor een oordeel of deze afdoende zijn om de vastgestelde beheersdoelstellingen te realiseren.

Rapport type II
Het type II rapport is een aanvulling op type I. In de audit wordt een oordeel gegeven of interne controle maatregelen ook in praktijk effectief hebben gewerkt voor een periode van minimaal 6 maanden.

 

Share |