SSAE16  SAS70  ISAE3402
ISAE 3402 type I completed
Toch sprongen ze er direct uit: betrokken en niet uit de hoogte. Daarbij kregen we het gevoel dat de kwaliteit op hetzelfde niveau ligt. Lees verder..


Accountmanager ControlPay, Henk Jan Kinds

Wie zijn wij

 

Voortgekomen uit een middelgroot accountantskantoor – klein genoeg voor de persoonlijke benadering, groot genoeg voor het complete dienstenpakket – richt Hut & Co. EDP Audit zich op de snelgroeiende markt van Third Party Assurance.
Daarnaast ondersteunen wij kleine en middelgrote accountantskantoren bij hun jaarrekeningcontroles, met name in omgevingen waar IT controls van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan ERP-implementaties die meer en meer zorgen voor een migratie van de controls richting applicatie. Daartoe beschikt Hut & Co. EDP Audit onder meer over expertise en ervaring met bestandsanalyses met behulp van audit-software (Caseware IDEA®).


Hut & Co. EDP Audit is een relatief nieuwe, maar flexibele organisatie die bestaat uit professionals met jarenlange ervaring. De professionals hebben ervaring in finance, auditing of een combinatie daarvan.

Door ons brede ervaringsspectrum kunnen we werken voor organisaties uit verschillende branches. Immers niet alleen kennis van het auditproces, maar ook kennis van de bedrijfsprocessen van de organisatie zelf is cruciaal. Zo is onze klantenportfolio op te splitsen in verschillende marktsegmenten:

 

Finance
• Asset managers
• Pensioenverzekeraars

 

ICT
• Hosting
• Saas providers

 

ERP-implementaties in het MKB

 
Share |