SSAE16  SAS70  ISAE3402
ISAE 3402 type I completed
Toch sprongen ze er direct uit: betrokken en niet uit de hoogte. Daarbij kregen we het gevoel dat de kwaliteit op hetzelfde niveau ligt. Lees verder..


Accountmanager ControlPay, Henk Jan Kinds

Rapporten type I en II

De SAS 70 – verklaring is gebaseerd op een audit bij de service organisatie. SAS70 kent twee verschillende typen rapportages:

Rapport type I
In een type I rapport wordt de opzet en het bestaan van de beheersmaatregelen beschreven en geeft de auditor een oordeel of deze afdoende zijn om de vastgestelde beheersdoelstellingen te realiseren.

Rapport type II
Het type II rapport is een aanvulling op type I. In de audit wordt een oordeel gegeven of interne controle maatregelen ook in praktijk effectief hebben gewerkt voor een periode van minimaal 6 maanden.

 

Share |