SSAE16  SAS70  ISAE3402
Het klikte meteen goed. Hut&Co EDP Audit is een echte no nonsens auditor. Ze verliezen zich niet in punten die niet van belang zijn en houden de grote lijnen goed in de gaten. Lees verder..

Arie Koops, informatiemanager bij de Callas Group

Voordelen ISAE 3402


Om aan te tonen dat de management van de gebruikersorganisatie ‘in control’ is over de uitbestede activiteiten, worden vaak audits uitgevoerd bij de serviceorganisatie. Richtlijn voor de uitvoering is de Amerikaanse SAS70 standaard.

In de loop van de jaren is gebleken dat deze SAS70 standaard zijn beperkingen heeft. Het vertrekpunt van SAS70 is altijd geweest de controls die uiteindelijk relevant zijn dan wel impact hebben op de financiële rapportage van de gebruikersorganisatie. Doordat ISAE3402 dit vertrekpunt loslaat, kan de scope van de rapportages breder zijn, en zal ook gerapporteerd kunnen worden over beheersingsmaatregelen die zien op bedrijfscontinuiteit.

Share |