SSAE16  SAS70  ISAE3402
ISAE 3402 type I completed
Toch sprongen ze er direct uit: betrokken en niet uit de hoogte. Daarbij kregen we het gevoel dat de kwaliteit op hetzelfde niveau ligt. Lees verder..


Accountmanager ControlPay, Henk Jan Kinds

SAS70

SAS70 / SSAE16 ....... als u bedrijfsactiviteiten uitbesteedt.

U besteedt een deel van uw bedrijfsactiviteiten uit, maar kunt u ook aantonen dat deze worden beheerst? Mogelijk vragen uw accountant of toezichthouders hierom. Met een derdenverklaring SAS70/SSAE16 of ISAE3402 toont uw dienstverlener aan dat zijn interne procesbeheersing op orde is.

  

SAS70 / SSAE16 ....... als u een dienstverlener bent.

U laat door een audit uw systeem van interne beheersing doorlichten. Het levert een derdenverklaring SAS 70 / SSAE 16 of ISAE 3402 op, waarmee u uw (potentiële) klanten kunt laten zien hoe uw eigen controls zijn ingericht.

SAS 70 ISAE3402 audit   

Wat doen wij?

Wij voeren de SAS70 / SSAE16 of ISAE3402 audits uit en leveren de derdenverklaring (TPM - Third Party Mededeling) op, type I dan wel type II.
Onze werkwijze wordt in sterke mate ondersteund door de state-of-the-art collaboratieve IT-technologie. De serviceorganisatie en indien gewenst (op onderdelen) ook de gebruikersorganisatie en hun externe accountant kunnen de audits online volgen en beschikken over de opgeleverde documenten en rapporten.

Share |