SSAE16  SAS70  ISAE3402
ISAE 3402 type I completed
Toch sprongen ze er direct uit: betrokken en niet uit de hoogte. Daarbij kregen we het gevoel dat de kwaliteit op hetzelfde niveau ligt. Lees verder..


Accountmanager ControlPay, Henk Jan Kinds

Voordelen ISAE 3402


Om aan te tonen dat de management van de gebruikersorganisatie ‘in control’ is over de uitbestede activiteiten, worden vaak audits uitgevoerd bij de serviceorganisatie. Richtlijn voor de uitvoering is de Amerikaanse SAS70 standaard.

In de loop van de jaren is gebleken dat deze SAS70 standaard zijn beperkingen heeft. Het vertrekpunt van SAS70 is altijd geweest de controls die uiteindelijk relevant zijn dan wel impact hebben op de financiële rapportage van de gebruikersorganisatie. Doordat ISAE3402 dit vertrekpunt loslaat, kan de scope van de rapportages breder zijn, en zal ook gerapporteerd kunnen worden over beheersingsmaatregelen die zien op bedrijfscontinuiteit.

Share |