SSAE16  SAS70  ISAE3402
Het klikte meteen goed. Hut&Co EDP Audit is een echte no nonsens auditor. Ze verliezen zich niet in punten die niet van belang zijn en houden de grote lijnen goed in de gaten. Lees verder..

Arie Koops, informatiemanager bij de Callas Group

SAS70

SAS70 / SSAE16 ....... als u bedrijfsactiviteiten uitbesteedt.

U besteedt een deel van uw bedrijfsactiviteiten uit, maar kunt u ook aantonen dat deze worden beheerst? Mogelijk vragen uw accountant of toezichthouders hierom. Met een derdenverklaring SAS70/SSAE16 of ISAE3402 toont uw dienstverlener aan dat zijn interne procesbeheersing op orde is.

  

SAS70 / SSAE16 ....... als u een dienstverlener bent.

U laat door een audit uw systeem van interne beheersing doorlichten. Het levert een derdenverklaring SAS 70 / SSAE 16 of ISAE 3402 op, waarmee u uw (potentiële) klanten kunt laten zien hoe uw eigen controls zijn ingericht.

SAS 70 ISAE3402 audit   

Wat doen wij?

Wij voeren de SAS70 / SSAE16 of ISAE3402 audits uit en leveren de derdenverklaring (TPM - Third Party Mededeling) op, type I dan wel type II.
Onze werkwijze wordt in sterke mate ondersteund door de state-of-the-art collaboratieve IT-technologie. De serviceorganisatie en indien gewenst (op onderdelen) ook de gebruikersorganisatie en hun externe accountant kunnen de audits online volgen en beschikken over de opgeleverde documenten en rapporten.

Share |